Friday, May 11, 2007

"Sanayan lang ang pagpatay," Paring Bert wrote.

No comments: